วันเสาร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อคิดก่อนทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์


เคยได้รับฟอร์เวิร์ดเมลดังนี้

1 ชีวิตก็มีค่า ทุกชีวิตมีความสำคัญ
เรามาร่วมกันเผยแพร่และช่วยทำความเข้าใจ
ในการทำบุญที่เราไม่เข้าใจถึงผลที่เราจะได้
รับ เพราะบุญที่เรากำลังจะทำนั้นมันเป็น
ชีวิตของผู้อื่นที่จะได้รับความทุกขเวทนา
เพื่อแลกกับความสุขใจของเราเอง

Top 5 ของสัตว์ที่นิยมปล่อย
อันดับที่ 1 ปลาไหล
อันดับที่ 2 หอยขม
อันดับที่ 3 นก
อันดับที่ 4 เต่า
อันดับที่ 5 ปลาหมอ
บางเสี้ยวส่วนของความจริงที่ รายการทีวี
"จุดเปลี่ยน" พบและเป็นความจริง

- ปลาไหลขนาดเล็กตัวเป็นๆ นับพันกิโลกรัมต่อวัน ถูก
เบียดอัดมาในกระสอบปุ๋ยเดินทางจากเขมรสู่ประเทศไทย
หลายต่อหลายทอด โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีชีวิตไปจน
ถึงมือคนใจบุญ
- ปลาไหลที่ปล่อยลงในแม่น้ำ ลึก ไหลเชี่ยว ไม่สามารถรอด
ชีวิตอยู่ได้ เพราะธรรมชาติของปลาไหลต้องอยู่ในน้ำแฉะ
มีดินโคลนให้มุดเพื่อหลบพัก
- หอยขมที่อยู่ในดินโคลนตามธรรมชาติ เมื่อถูกเทลง
สู่ก้นแม่น้ำลึกอย่างแม่น้ำเจ้าพระยา หอยก็จมน้ำตายได้
เหมือนกัน
- นกกระติ๊ดจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า เพราะคนจับมาเบียด
เสียดในกรงแคบ บางตัวแข้งขาหักตายคากรง ส่วนที่
เหลือซึ่งบินจากไปก็บอบช้ำเกินกว่าจะรอดชีวิต และบ้าง
ก็ไม่มีแหล่งหากินในเมืองต้องตายในที่สุด
- เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า
เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และเมื่อถูกปล่อยลงแม่น้ำที่ไม่มีสิ่ง
ใดให้ยึดเกาะ เต่าก็จะต้องว่ายน้ำต่อไปจนกว่าจะขาด
ใจตาย เพราะเหนื่อยและหมดแรง
- เต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนที่สุดในโลก แต่ถ้าเต่าถูกปล่อย
ในที่ที่แออัดน้ำเน่าเสียไม่มีที่เกาะ เต่าจะ ตายอย่างทรมาน
เพราะ อาการเจ็บป่วยที่กระดองเน่าเปื่อย และจมน้ำตาย
กลายเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง

ทำไมการปล่อยสัตว์ในยุคสมัยนี้จึงมีบาปมากกว่าบุญ
1. เพราะปล่อยไม่ถูกที่ถูกทาง ทั้งสภาพความเป็นอยู่และ
ศัตรูธรรมชาติ ทำให้สัตว์ที่ปล่อยไปไม่มีโอกาสรอดชีวิต
2. เพราะส่งเสริมให้มีการจับสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติอย่าง
ปกติสุขมากักขังหน่วงเหนี่ยว ทรมาน
3. ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจับ กักขัง ขนส่ง และ
รอจำหน่าย มีสัตว์จำนวนมากต้องตายอย่างทรมาน
ก่อนที่จะได้รับอิสรภาพ

จึงอยากให้เป็นข้อคิดแก่ทุกท่านที่ได้อ่านค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ดูดีดี...ไม่มีรางวัลภาพนี้เป็นรูปไข่ของผีเสื้อ
แต่เป็นภาพที่ขยายขนาด
ดูแล้วน่ารับประทานมาก
เหมือนขนมอะไรเอ่ย ?
ใครตอบได้บ้าง ?

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เป็นหวัด

นักเรียนม.6ที่รักทุกคน
ช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างชุก มีนักเรียนม.6 ป่วยเป็นหวัดหลายคน
ขณะนี้ที่หยุดเรียนเพราะเป็นหวัด เจ็บคอ ไม่มีเสียงมีอยู่ 2 คน
คือ สุภาวดี และจันทร์เพ็ญ ห้อง 6/2 แต่คนอื่นที่หยุด ไม่ได้
แจ้งครู ได้แก่ ชนะชัย ห้อง6/3 ที่เริ่มเป็นไข้ได้แก่ กิติศักดิ์
ตอนเช้าลากลับบ้าน ตอนเย็นครูพบว่ามาร.ร. สอบถามบอกว่า
เข้าร.ร.คาบ 4 ครูจึงถามว่า โรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนกิติศักดิ์วิทยาหรือ
จึงมาโรงเรียนเวลาใดก็ได้ ส่วนสุทธิพงษ์ จิตรภาณุ และเอกกมล
ไม่มีการติดต่อมาที่ครู จึงไม่ทราบสาเหตุของการขาดโรงเรียน
น่าจะบอกให้ครูรู้สักหน่อย

วันวิทยาศาสตร์เบญจมฯ3

ปีนี้ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตกลงจัดวันวิทยาศาสตร์ให้ตรงวันจริงๆ คือ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พวกเราเห็นว่า การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยน่าสนใจ เพราะ จัดให้นักเรียนแบ่งกันเข้าชมนิทรรศการ ทำให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง จึงเลียนแบบแนวการจัดแบบวันภาษาไทย การจัดกิจกรรมค่อนข้างฉุกละหุก เนื่องจากโรงเรียนหยุดยาว 4 วัน แต่จากความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ และบรรดานักเรียน เป็นต้น นักเรียนระดับม.ปลายสายวิทย์ ที่ทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ทำให้งานทุกอย่างสำเร็จลงได้ ขอบคุณทุกความร่วมมือ และน้ำใจที่เทให้กับทางกลุ่มสาระวิทย์ ค่ะ